YAZI DETAYLARI...

GERi GiT...

VİZYONUMUZ,MİSYONUMUZ

 

VİZYONUMUZ,

   Kendine ve çevresine saygı duyan, doğa ve toplum ile iletişim kurabilen, kendini ve çevresini olduğu gibi kabul eden, gelişime açık, yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

MİSYONUMUZ,

    Okul öncesi eğitimde aileler ve çocuklar için kaliteli bir seçenek ve standart oluşturarak alanımızda en büyük yıldız olmaktır.

FELSEFEMİZ

    Çağı yakalamak ve modern ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri almak için bizim için çok önemli olan çocuklarımızın çok çalışarak, akıl kullanarak, iyi örneklerden ders çıkararak, verilere önem vererek, modern çağın yıldız çocukları olacaklarına inanıyoruz.

      Froebel’in deyimiyle; “Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.” Anaokulu, bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerin ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine zemin hazırlar. Çocuğun en doğal öğrenme aracı olan “oyunun” profesyonel anlamda en doğru şekilde çocukla buluştuğu ortamdır. Oyunun renkli, heyecanlı, hareketli ve sesli havası içinde çocuğa öğretilmek istenen her türlü bilgi sağlam şekilde öğretilebilir. Hem bedenen hem ruhen oyun oynama ihtiyacında olan çocuk, anaokulunda yaşıtlarıyla birlikte olur ve onlarla iletişime girmeye başlar, işbirliğini öğrenir, paylaşma duygusunu geliştirir, kendi hakkını korurken diğer arkadaşlarının özgürlüklerini zedelememeyi öğrenir. Anne-baba, anaokulundaki öğretmenin birinci yardımcısı ve destekçisi olmalıdır. Anne-babaların, okulla işbirliği içinde, çocuğunun gelişim sürecini doğru yöntemlerle desteklemek ve evde de bu süreci başarılı şekilde yönetebilmek için okul öncesi dönemin anlamını, önemini ve felsefesini çok iyi anlamış olmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde bir yaklaşımla, okul öncesi dönem denilen 3-6 yaş, çocuklar için gerçekten doğru ve sağlıklı değerlendirilmiş olur.

                                                                                                                                                                                                         

 

HEDEFLERİMİZ                                                                                               

 • Çocuklarımızın oyun oynayarak öğrenmelerini, öğretmen ve çocuk arasındaki pozitif ilişkiyi arttırarak, çocuğumuzun öğrenmekten zevk almasını sağlayarak hayatı boyunca öğrenmeye meraklı ve yeniliklere açık birer birey olarak yetiştirmek.
 • Çocuklarımızın daha çok; sanatla, müzikle, fiziksel aktiviteler ile çoklu zekâyı geliştirerek, kendine güvenen, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

 

                                                        PROGRAMIMIZ

    Ege Yıldızları Anaokulu olarak öğrencilerimizin, 3 - 6 yaş grubunun beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri, fiziksel ve duygusal gelişimlerine uygun ortamlarda Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim görmelerini sağlıyoruz.

   Öz bakım becerilerinin gelişimi (çocuğun giyinip soyunma, elini yüzünü yıkama gibi temizlik ihtiyaçlarının, beslenme ve tuvalet ihtiyacının kendisi tarafından giderilmesine yönelik becerilerdir.)

   İlkokula hazırlık eğitimi (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, sesler ile nesneleri ayırt etme, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme çalışması, el becerisi ve öz bakım ile güven ve bağımsızlık çalışmaları ile Ege Yıldızları Anaokulu olarak çocuklarımızı sonraki eğitim hayatlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz.)

   GEMS etkinlikleri (fen ve matematik alanında deneysel, gözlemsel ve birebir etkileşim ile pozitif bilimlere ilgiyi artırmaya yönelik etkinliklerdir.)

    Bilingual (Çift Dilli Eğitim) okulumuzda 3 yaş grubunda haftada 4 saat; 4, 5 ve 6 yaş gruplarında her sınıfta bir öğretmeni ve bütün zamanını öğrencilerle beraber geçiren bir İngilizce öğretmeni bulunmaktadır. Her çocuğa yabancı dil derslerini oyunlarla, resimli öykü kitaplarıyla sevdirerek onların yabancı dili farkında olmadan öğrenmelerini sağlıyoruz.

    Montessori eğitim programı her çocuğun kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisidir.

   Bunun yanında farklı öğrenme yöntemleri kullanılarak Reggio Emilia yaklaşımı,  Waldorf  yaklaşımı High Scobe yaklaşımı ve benzeri eğitim yaklaşımları harmanlanarak  çocuklarımızın sürekli olarak gelişmesi ve yaşayarak öğrenmeleri hedefliyoruz.

 

                                           AKTİVİTELERİMİZ


 • Sanat etkinlikleri
 • Oyun ve fiziksel aktivite etkinlikleri
 • Drama etkinlikleri
 • Bireysel ve sosyal gelişim etkinlikleri
 • Mutfak etkinlikleri (değişik kalıplar kullanarak, meyve ve sebzeleri tanıtarak leziz salatalar ve yemekler hazırlıyoruz).
 • Matematik ve akıl oyunları
 • Satranç
 • İşaret dili
 • İngilizce eğitimi
 • Bale, jimnastik
 • Müzik/orff
 • Eğlenceli bilim
 • Robotik kodlama ve uygulama dersleri
 •  Fen ve doğa etkinlikleri

FARKLILIKLARIMIZ

 • Okulumuz, çocuklarımızın güvenliği için 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenmektedir
 • Sosyal mesafe kurallarına uygun sınıflarımız ile güvenlik ve temizliğe çok önem veriyoruz.
 • Yemek listelerimizi çocuklarımızın yaş ve gelişim özelliklerine göre hazırlayıp organik ürünlerle sağlık ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.                                                                                                      
 • Oyuncak ve eğitim materyallerinin seçiminde uzman ekiplerden yararlanarak sağlıklı materyaller kullanıyoruz.                                                   
 • Okulumuzun fiziki olarak müstakil ve bahçeli olması sayesinde güvenli ve doğal bir ortam sunuyoruz.
 • Dünyanın en gelişmiş okul öncesi eğitimlerini inceliyor, yenilikleri takip ediyor ve uyguluyoruz.
 • Sınıflarımızda çift dil uygulaması ile Türkçe ve yabancı dili aynı anda sunarak dil yatkınlıklarını geliştiriyoruz.